آیا داغ بودن صفحه تلویزیون LED یا LCD طبیعی است؟

۱۳۹۹/۹/۱۷ ۱۱:۰:۲۰
ممکن است بعد از چند ساعت استفاده از تلویزیون خود متوجه گرم و یا داغ بودن صفحه تلویزیون شوید.
در این نوع تلویزیون ها به علت نازک بودن و کوچک بودن محفظه تلویزیون، گرمای تولید شده توسط چراغ های LED در پایین و یا اطرف پنل تلویزیون محسوس تر است.
آیا داغ بودن صفحه تلویزیون LED یا LCD طبیعی است؟
.
دمایی که حس می کنید طبیعی است و نباید دلیلی برای نگرانی باشد.