چرا تلویزیون نو بوی عجیبی می دهد؟ آیا این امر عادی است؟

۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۱:۰:۱۴
ترکیب های آلی فرار موجود در دستگاه های الکترونیکی نو یا جدید بخار شده و در هوایی که ما تنفس می کنیم، پخش می شوند. این دلیل بوی عجیب دستگاه های الکترونیکی است.
چرا تلویزیون نو بوی عجیبی می دهد؟ آیا این امر عادی است؟
.

این بو معمولا در عرض چند روز از استفاده از دستگاه از بین می رود و دیگر باز نخواهد گشت.
این امری عادی است و برای خیلی از محصولات الکترونیکی رخ می دهد.